قدم اول : ابتدا یک new به ابعاد 500 *500 ایجاد میکنیم و سپس با کمک ابزار rectangular marquee tool شکل زیر را ایجاد میکنیم . و با کد رنگ d4d4d6 رنگ میکنیم .


قدم دوم :
سپس polygonal l asso tools را انتخاب میکنیم و روی شکل راست کلیک میکنیم و layer via cut را انتخاب میکنیم . و مثلث کوچکی پایین صفحه میکشیم و سپس ctrl +T را انتخاب میکنیم و شکل را دوران میدهیم .


بعد از دوران دادن شکل باید مثل شکل زیر باشد


قدم سوم : با کمک burn tools و dodge tools شکل زیر را ایجاد میکنیم .

قدم چهارم :
در layer style تنظیمات زیر را اعمال میکنیم .


قدم پنجم : یک لایه جدید ایجاد میکنیم و مجددا با کمک polygonal lasso tools مثلث کوچکتری را ایجاد میکنیم و از منوی select >modify >feather feather را متناسب با شکل تنظیم میکنیم . و با کد رنگ 959595 رنگ میکنیم . ( این لایه باید زیر لایه های دیگر باشد )
و opacity لایه کاغذ را روی 80 تنظیم میکنیم .

سپس با کمک ابزار brush و تنظیمات زیر خطوط کاغذ را میشکیم . ( خط کاغذ را در لایه جداگانه میکشیم تا بتوانیم کپی تهیه کنیم)
قدم ششم : با کمک ctrl +J به تعداد لازم از خط ایجاد شده کپی ایجاد میکنیم .قدم هفتم : با زدن کلید U وفعال کردن shape شکل گیره کاغذ را انتخاب میکنیم


و تنظیمات زیر را اعمال میکنیم .

قدم هشتم : از گیره ی ایجاد شده با کمک ctrl +J کپی ایجاد میکنیم . ( این لایه را به زیر تمامی لایه ها منتقل میکنیم ) و لایه ای که روی کاغذ است را با ابزار brush پاک میکنیم .


این هم تصویر نهایی